Тэхнікі і тэхналогіі чалавечага

3-4 сакавік 2017 года ў Мінску адбылася штогадовая канферэнцыя Лятучага ўніверсітэта «Тэхнікі і тэхналогіі чалавечага», якая была зладжана супольна з Цэнтрам еўрапейскай трансфармацыі.

Большасць праблем, з якімі сёння сутыкаецца чалавецтва, — гэта праблемы гуманітарныя. Нават абмяркоўваючы тэхнічныя дасягненні і тэхналагічныя прарывы, прыродныя зрухі і тэндэнцыі ў экалогіі, міграцыйныя плыні і новыя фінансавыя і эканамічныя мадэлі, у выніку мы апынаемся перад выклікам для чалавека. Сучасны чалавек, яго самаразуменне, стасункі з Іншымі патрабуюць пераасэнсавання. І нават больш за пераасэнсаванне — дзеяння.

Ці можам мы на базе гуманітарнай веды не толькі тлумачыць і разумець, але і на практыцы адказваць на сучасныя выклікі? Адукацыя, медыя, навука, культура, піяр, права, сфера паслуг, новыя формы супольнай творчасці, стартапы — гэта і многае іншае так ці інакш стварае і ўзнаўляе Чалавечае ў Чалавеку. Якім чынам гэта адбываецца? Як гэта можна змяняць? Куды і навошта змяняць? Хто гэта робіць? І хто можа ці павінен несці адказнасць за такія змены?

Мэта канферэнцыі

— прадставіць і публічна абмеркаваць тыя ідэі і прапановы па сучасных тэхніках і тэхналогіях чалавечага, якія існуюць ці могуць быць разгорнуты ў нашай сітуацыі і ў нашым грамадстве. Мы імкнемся таксама крытычна ацаніць свае магчымасці, правы і абмежаванні на такую працу.

У праграме канферэнцыі — абмеркаванне тэхнік і тэхналогій чалавечага ў розных сферах і з некалькіх ракурсаў.

Плэй-ліст відэазапісаў канферэнцыі

Пленарнае паседжанне

 • У. Мацкевіч “Гуманітарныя тэхналогіі”
 • І. Бабкоў “Праца з мінулым: чалавечае і надчалавечае”
 • Т. Вадалажская “Тэхніка і тэхналогія: дзве інтэнцыі ўніверсітэта”
 • Р. Касціцын «Бизнес как гуманитарное влияние. Коммуникативный аспект»
 • С. Мацкевіч “Гуманітарныя тэхналогіі ў адукацыі”

Секцыя: «Гульня і Чалавек гуляючы»

 • П. Баркоўскі “Магчымасці гульнявых тэхналогій для трансфармацыі актуальнай антрапалагічнай і гуманітарна-навуковай перспектывы”
 • Д. Пароменскі “Ці магчымая калектыўная творчасць? Да гісторыі аднаго эксперыменту”
 • С. Няборскі “Практычныя рэфлексіі на тэму Гульні і вопыту таго, хто гуляе” 
 •  Н. Клішевіч “Усё наша жыццё – гульня: рэфлексія пераўтварэння назіраўцы ў гульца” 

Секцыя: «Сацыяльныя працэсы і тэхналагічны асяродак»

 • І. Вядзенін “Краўд-тэхналогіі і іх гуманітарнае вымярнне”
 • В. Далініна «Чалавек у гарадскім асяроддзі: погляд скрозь прызму тэхналагічных укладаў» 
 • М. Волчак “Вікіфікацыя — наступны крок у кіраванні краінай”

Секцыя: «Спадчына і гісторыя як аб’ект і інструмент гуманітарнай практыкі»

 • А. Дзярновіч “Інструменталізм ці аб’ектывацыя? Канцэпт “Літвы” ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі”
 • В. Іванова «Рэканструкцыя калектыўнай памяці пра рэпрэсіі па ўспамінах дзяцей “польскіх шпіёнаў”»
 • А. Чубат “Спадчына дзеля будучыні. Ці варта Беларусі ісці шляхам Літвы ў працы са спадчынай ВКЛ?” 
 • Т. Процька “Развіцце агульнабеларускага краязнаўчага руху як сродак аб’яднання мінулага і будучыні Беларусі”

Секцыя: «Індывідуальнасць, суб’ектнасць і свабода»

 • В. Орышава “Выгоцкі і практыкі свабоды”
 • І. Падпорын «Аб універсалізацыі “тэхнік сябе”»
 • Г. Русецкая “Эмансіпацыя па той бок дыскурсу свабод”
 • І. Савелава, Л. Пусь, С. Пяроў «Спецыфіка фармавання полікультурнай кампетэнцыі сучаснага чалавека ў працэсе акультурацыі”
 • Н. Агарэлашава “Царква ў XXI стагоддзі: праблемы і выклікі”

Фотасправаздача з канферэнцыі

Гуманитарные технологии — оттолкнуться от точки «ноль»