Алесь Смалянчук

Гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар Інстытута славістыкі ПАН (Варшава)
 
Навуковыя інтарэсы : 
Гісторыя Беларусі ХІХ -ХХ ст., вусная гісторыя, антрапалагічная гісторыя, лакальная гісторыя

 

 

 

 

Курсы, прачытаныя ў Лятучым універсітэце:

  • Вусная гісторыя: тэорыя і практыка” (2013-2014) 
  • Уводзіны ў вусную гісторыю (204-2015)

Публічныя лекцыі:

“Жыццяпіс Рамана Скірмунта як выклік для гісторыка” (2014)

Пасляваенная калектывізацыя ў Заходняй Беларусі ў асвятленні вуснай гісторыі (2015)

 

Асноўныя публікацыі:

1. Паміж краёвасцю і нацыянальнай гісторыяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – люты 1865 г. Спб.: Невскі прасцяг, 2004. – 402 с. – 

2. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Канец XVIII – пачатак ХХ ст. / Укладальнік і навуковы рэдактар А.Ф.Смалянчук. Вільня: ЕГУ, 2007. – 302 с.

3. Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. Белорусы: нация Пограничья. Вильнюс: ЕГУ, 2011. – 212 с. (у суаўтарстве)

4. Беларуская гісторыя: знайсці чалавека. Мінск: Выдавец І.П.Логвінаў, 2013. – 156 с. 

5. Жыццё і смерць Рамана Скірмунта (паводле вусных успамінаў жыхароў Піншчыны) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 2002. T. 18. S. 214-222. – 

6. Беларускія палякі або палякі ў Беларусі? // Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej. Pod red. Anny Engelking i Romualda Huszczy. Warszawa 2003. S. 326-334.

7. Асоба Каліноўскага як даследчая праблема // Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі / Навуковы рэдактар А.Смалянчук. Мінск: Беларускае гістарычнае таварыства, 2011. с. 9-25.- 

8. Литвинство, западноруссизм и белорусская идея. 19 – начало 20 в. // Перекрёстки. (Вильнюс) 2007. Nr 1-2, С. 5-16.