Шорт-лісты Прэміі Кангрэса-2017: гісторыя, гуманітарныя і сацыяльна-палітычныя навукі

29 жніўня 2017

На сайце Кангрэса апублікаваныя шорт-лісты намінантаў на прэміі Сёмага Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі ў катэгорыях «Гісторыя», «Гуманітарныя навукі» і «Сацыяльна-палітычныя навукі». Прапануем вам поўны спіс навуковых працаў, вылучаных экспертнымі Радамі Прэміі Кангрэса.

Нагадаем, Кангрэс-2017 адбудзецца 15 – 17 верасня ў Варшаве.

Катэгорыя «Гісторыя»

Манаграфіі

Алег Гардзіенка. Беларуская Цэнтральная Рада (Стварэнне — дзейнасць — заняпад (1943—1995)). – Мінск: Кнігазбор, 2016.

Віталь Галубовіч. Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў. — Мінск: А.М. Янушкевіч, 2016.

Ірына Кашталян. The Repressive Factors of the USSR’s Internal Policy and Everyday Life of the Belarusian Society (1944–1953). — Wiesbaden: Harrasowitz, 2016.

Алена Маркава. Шлях да савецкай нацыі. Палітыка беларусізацыі 1924-1929. — Мінск: БГА, 2016.

Дзмітрый Матвейчык. Удзельнікі паўстання 1863-1864 гадоў: біяграфічны слоўнік. — Мінск: Беларусь, 2016.

Артыкулы

Дзмітрый Віцько. Галоўны трыбунал ВКЛ 1698 г.: судовая расправа над Сапегамі // ARCHE. 2016. № 3. С. 84-139

Наталля Гардзіенка. Могілкі як частка мэмарыяльнай культуры беларускай эміграцыі // Запісы БІНіМ. Вып. 38. Нью-Ёрк— Менск, 2016. С. 8-70

Дзяніс Лісейчыкаў. “Аз, Іерэй”: “руская” мова метрычных кніг уніяцкіх цэркваў Вялікага Княства Літоўскага ў XVІІ- XVIIІ стагоддзях // Кіеўская Акадэмія. Выпуск 13. 2016. С. 109-172.

Мікола Нікалаеў. Кніга цудаў наваградскай іконы Багародзіцы як помнік гісторыі XVII стагоддзя // ARCHE. 2016. № 2. С. 261-328.

Аляксандр Пагарэлы. Вобраз горада ў дыскурсе беларускага хрысціянска-дэмакратычнага перыядычнага друку ў міжваенны час // HOMO HISTORICUS. Гадавiк антрапалагічнай гісторыі / Пад. рэд. Алеся Смалянчука.  2016. С. 111-138.

Андрэй Ціхаміраў. Віленскае Жыццё вачыма Івана Спрогіса. ,,Свае” і ,,чужына” на фоне гарадской штодзённасці канца XIX — пачатку XX ст // Białoruskie Zeszyty Historyczne, t. 46, 2016, s. 7-27.

Катэгорыя «Гуманітарныя навукі» (прэмія імя Зоры Кіпель) 

Манаграфіі:

Ларыса ДоўнарКніжная справа ў Мінску (канец XVIII — пачатак XX стагоддзя). Мінск: БДУКіМ, 2016.

Андрэй МасквінБеларускі тэатр 1920-30- х: адабраная памяць. Мінск: выдавецтвa «ЛогвінаЎ», 2016.

Анжэла МельнікаваНацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016.

Валерый НазараўТайнапіс Андрэя Мрыя: падтэкст у творчасці пісьменніка. — Мінск : Беларуская навука, 2016.

Пётра Рудкоўскі. Беларуская гуманістыка пасля постмадэрну: дыягназ і перспектывы // ARCHE. 2016. № 4. С. 5-135.

Міхась ТычынаНарод і вайна. — Мінск: Беларуская навука, 2015.

Артыкулы:

Ірына Бурдзялёва. Трансфармацыя сядзібнага топасу ў літаратуры Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў // Acta Albaruthenica. ― 2016. ― T. 16. ― С. 35–46.

Дзяніс Кандакоў. Год паміж Парыжам і Страсбургам (З дзённіка барскай канфедэраткі княгіні Тэафіліі Сапегі) // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 7. – Мінск: Лімарыус, 2016. – С. 6–10; Княгіня Тэафілія з Ябланоўскіх Сапега. Фрагменты дзённіка за 1774 год / Т. Сапега; пераклад з французскай і польскай і каментарый Дз. Кандакова // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 7. – Мінск: Лімарыус, 2016. – С. 11–60.

Ганна Міхальчук. Новы спіс агульнадзяржаўнага летапісання Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і яго суадносіны з “Хронікай Быхаўца” // Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік. – Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2016. – № 45. – С. 190−225

Юрась Пацюпа, Вячаслаў Мартысюк. Праўда дзесьці побач. Пра атрыбуцыю і фалькларызацыю / Юры Пацюпа, Вячаслаў Мартысюк // Дзеяслоў. — 2015. — № 3 (76). — С. 258–282; № 4 (77) — С. 246–261 (Заканчэнне).

Пётра Садоўскі. Перакладчыцкі Алімп без рэдактара // // ARCHE. 2016. № 4. С. 136-191.

Людміла Хмяльніцкая. Невядомыя старонкі жыццяпісу Аляксандра Рыпінскага // Acta Albaruthenica. 2015, t. 15, s. 69–84.

Прэмія надаецца пры фінансавай падтрымцы сям’і Кіпель (ЗША).

Катэгорыя «Сацыяльна-палітычныя навукі»

Манаграфіі:

Андрэй ВалодзькінИнтеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991–2014 гг.). – Минск : Беларуская навука, 2016.

Алена ГапаваКлассы наций: феминистская критика нациостроительства. — Москва:Новое литературное обозрение, 2016.

Аляксей КрывалапРунет: новое созвездие в галактике интернет. — Vilnius: Asociacija «Politikos Studijų Institutas “Politinė sfera”», 2016.

Сяргей Мудроў (Sergei Mudrov). Christian Churches in European Integration. – London and New York: Routledge, 2016.

Васіль Навумаў (Vasily Naumov). The Belarusian Maidan in 2006: A New Social Movement Approach to the Tent Camp Protest in Minsk. – Peter Lang, 2015.

Артыкулы:

Кацярына Жукава (Ekatherina Zhukova). From ontological security to cultural trauma: The case of Chernobyl in Belarus and Ukraine // Acta Sociologica, 2016, Vol. 59(4) 332–346.

Таццяна Каралёва (Tatsiana Karaliova). Let Them Talk: New Years Presidential Rhetoric in Russia, Belarus, and Poland // Journal of Communication Inquiry. 2016, Vol. 40(2) 145–161.

Сяргей Мудроў (Sergei Mudrov). Church-State Relations in the Post-Communist World: The Cases of Belarus and Estonia // Journal of Church and State, 2016, pages 1–23.

Аляксандр Новікаў (Aliaksandr Novikau). Nuclear power debate and public opinion in Belarus: From Chernobyl to Ostrovets // Public Understanding of Science, 2016, May 5, 1 –14

Маргарыта Фабрыкант (Marharyta Fabrykant and Renee Buhr). Small state imperialism: the place of empire in contemporary nationalist discourse // Nations and Nationalism 22 (1), 2016, 103–122

 

Цэрэмонія ўручэння першай Прэміі Кангрэса, Коўна, 2013 г.

Нагадаем, што раней ужо быў апублікаваны шорт-ліст заснаванай у 2017-м годзе ганаровай Прэміі Кангрэса за лепшую нямецкамоўную манаграфію на беларускую тэматыку

Вызначэнне пераможцаў адбудзецца 16 верасня ў Варшаве, падчас Сёмага Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі.

 

Падзеі:
Тэмы: